Pompy Novarotors test pompy na stanowisku

Pompy śrubowe Nova Rotors

Pompy śrubowe Nova Rotors produkowane są w oparciu o nowoczesną technologię materialową, przemyślane rozwiązania konstrukcyjne oraz zgodnie z procedurami zapewnienia jakości potwierdzonych certyfikatem ISO 9001:2000.

Dostępne są pompy ślimakowe w wykonaniach przeciwwybuchowych z europejskim certyfikatem ATEX.

Pompy śrubowe higieniczne Nova Rotors uzyskały dopuszczenie Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w zakładach przemysłu spożywczego. Wszystkie kompletne zespoły pompowe podlegają kontroli fabrycznej zakończonej testem na stanowisku prób z którego sporządzany jest całkowity raport dostarczony wraz z pompą.

Pompy śrubowe NOVA ROTORS - indywidualne rozwiązania

Nova Rotors produkuje pompy ślimakowe z dbałością o potrzeby klienta. W standardzie dostępne są różne materiały korpusów pomp, statorów, rotorów i uszczelnień, jak i opcje funkcjonalne, takie jak różnego typu przyłącza, szeroki wybór rodzajów napędów oraz sposobów montażu.

pompa śrubowa higieniczna z by-passem
Pompa śrubowa higieniczna z bypassem
pompa ślimakowa z zasobnikiem i łamaczem brzegowym do mieszania szlamu
pompa śrubowa z zasobnikiem i łamaczem brzegowym
Pompy śrubowe spożywcze w wersji mobilnej
Pompa spożywcza w wersji mobilnej

zobacz też: Dokumentacja techniczno-ruchowa pomp śrubowych Nova Rotors

© All-Pumps     |   zastrzeżenia   |   webmaster: it@all-pumps.pl